rodo

Obowiązek informacyjny ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest FHU Kalicińscy Katarzyna Geniec-Kalicińska z siedzibą w Kamienicy 46a, 34-608 Kamienica.
Państwa dane osobowe przetwarzane są m.in. w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, marketingu bezpośredniego produktów lub usług firmy FHU Kalicińscy Katarzyna Geniec-Kalicińska w tym udokumentowania oraz rozliczenia świadczeń otrzymanych w związku z realizacją zobowiązań gwarancyjnych, na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest m.in. nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług firmy w tym udokumentowania oraz rozliczenia świadczeń otrzymanych w związku z realizacją zobowiązań gwarancyjnych, na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Przysługuje Państwu sprzeciw na przetwarzanie danych w celach marketingowych, który może zgłosić na adres mailowy: biuro.kalicinscy@gmail.com

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie i na warunkach wskazanych przepisami prawa.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Więcej szczegółów na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez FHU Kalicińscy Katarzyna Geniec-Kalicińska. znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Regulacje RODO.